Za što se još može koristiti Puella?

Proizvodi Puella namijenjeni su isključivo za upotrebu prema vrsti proizvoda - parfem za rublje, pjena za kupku, parfem za dom.

Preporučujemo korištenje Puella proizvoda samo sukladno uputama na njihovim etiketama, odnosno za njihovu primarnu svrhu.

Back shopping