Koliko vremena je potrebno za prijenos novca na račun?

Prijenos obično traje do 24 sata. Ovo vrijeme može produžiti provjera plaćanja s vašom narudžbom.

Back shopping