Poslovni uvjeti

Uvjeti poslovanja online trgovina www.PUELLAmirisi.hr

 

I. Uvodne odredbe i definicije pojmova

 

1. Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu "UU") uređuju pravne odnose između međuposlovnog društva: PUELLAVone s.r.o., sa sjedištem na adresi Rovníková 1457/7, 040 12 Košice - Nad Jazerom, matični broj : 53 991 893, upisano u trgovački registar Okružnog suda Košice I, odjeljak: Sro, broj uloška: 52158/V, PDV broj: 2121542665, PDV broj: SK2121542665 (u daljnjem tekstu također "Prodavatelj") i svaki osoba koja je Kupac proizvoda koje Prodavatelj nudi u Internet trgovini Prodavatelja.
2. Kontaktirajte Prodavatelja: email: PUELLAmirisi.hr@gmail.com, broj telefona: +421 905 491 699.
3. Prodavatelj je također operater elektroničkog sustava putem kojeg upravlja internetskom trgovinom na nazivu domene www.puellamirisi.hr (u daljnjem tekstu također "Internet trgovina").
4. Kupac je svaka osoba (fizička ili pravna osoba) koja je ispunila i poslala narudžbu putem Internet trgovine Prodavatelja te zaprimila potvrdu o primitku narudžbe od Prodavatelja.
5. Potrošač je fizička osoba koja prilikom sklapanja ugovora prema ovim Općim uvjetima ne djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti.
6. Proizvodi su robe koje su namijenjene prodaji te su ujedno objavljene u internetskoj trgovini Prodavatelja (u daljnjem tekstu i „proizvodi“).
7. Ugovor znači kupoprodajni ugovor.
8. Tijelo nadležno za nadzor zakonitosti u području zaštite potrošača je:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

P. O. BOX A-35

040 65 Košice

tel. Ne. 055/729 07 05, 055/622 76 55

faks br. 055/622 46 95

E-pošta: ke@soi.sk

Obrazac za podnošenje prijedloga: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

9. U slučaju bilo kakvih pritužbi ili prijedloga, Kupac ih može uputiti i izravno Prodavatelju, a preporučamo da Kupac koristi e-mail adresu prodavatelja za slanje pritužbi i prijedloga Prodavatelju: PUELLAmirisi.hr@gmail.com. Svaki prigovor bit će procijenjen i obrađen u roku od 10 radnih dana u skladu s pravnim poretkom Republike Slovačke. Ujedno informiramo kupca o njegovoj opremi na isti način na koji je potrošač dostavio prigovor ili inicijativu Prodavatelju.

 

II. Naručivanje proizvoda - sklapanje kupoprodajnog ugovora

 

1. Prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora od strane kupca je narudžba proizvoda putem elektroničke narudžbenice u internetskoj trgovini Prodavatelja. Prihvaćanje narudžbe proizvoda od strane Prodavatelja, a time i sklapanje kupoprodajnog ugovora, odvija se na temelju elektroničke potvrde o prihvaćanju narudžbe od strane Prodavatelja poslane nakon zaprimanja narudžbe.
2. Kupoprodajni ugovor sklapa se na određeno vrijeme i prestaje važiti ispunjenjem obveza Prodavatelja i Kupca.
3. Kupoprodajni ugovor može se raskinuti i sporazumom ugovornih strana ili odustankom od njega.
4. Kupac je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora putem internet trgovine Prodavatelja upoznat sa svim značajkama proizvoda.

 

III. Kupoprodajna cijena i uvjeti plaćanja

 

1. Kupoprodajna cijena proizvoda naručenih putem Internet trgovine (u daljnjem tekstu "kupoprodajna cijena" ili "cijena") navedena je zasebno za svaki proizvod i vrijedi u trenutku kreiranja narudžbe od strane Kupca. Navedena cijena je konačna s uključenim porezom na dodanu vrijednost u iznosu prema važećim zakonskim propisima (prodavatelj je obveznik PDV-a) - osim cijene transporta proizvoda koja će se posebno obračunati prema čl. VII. i naknade za plaćanje prema čl. IV.
2. Osnovna valuta je euro.
3. Kupoprodajna cijena prema ovom članku naplaćuje se za troškove transporta proizvoda prema čl. VII. ovih Općih uvjeta i troškove plaćanja prema čl. IV. ovih Općih uvjeta.

 

IV. Načini plaćanja

 

1. Proizvode u Internet trgovini Prodavatelja možete platiti na sljedeće načine:

 

a. Plaćanje kreditnom karticom putem payment gatewaya u internetskoj trgovini Prodavatelja – ne naplaćuje se.
b. Plaćanje pouzećem prilikom preuzimanja proizvoda - naplaćuje se 0,99 EUR s PDV-om.
c. Plaćanje bezgotovinskim putem ili depozitom na račun prodavatelja, na temelju fakture prodavatelja - bez naknade.
d. Plaćanje kreditnom karticom - nema naknade.
e. Plaćanje u gotovini prilikom osobnog preuzimanja proizvoda od strane Kupca - ne naplaćuje se.

 

2. Kupac sam odabire način plaćanja u sklopu ispunjavanja narudžbe, a pritom će biti obaviješten o cijeni za način plaćanja koji je odabrao, odnosno bit će upoznat s činjenicom da je način plaćanja on je izabrao ne naplaćuje se posebno.

 

V. Isporuka proizvoda

 

1. Proizvod otprema Prodavatelj u roku od tri radna dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a proizvod isporučuje Kupcu u roku od pet radnih dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora – sve to ako Kupac je kao način plaćanja odabrao plaćanje pouzećem.
2. U slučaju da je Kupac kao način plaćanja odabrao plaćanje putem Payment gatewaya koji se nalazi u web trgovini ili plaćanje bezgotovinskom virmanom ili uplatom na račun Prodavatelja ili platnom karticom, takav proizvod se šalje putem Prodavatelj u roku od tri radna dana od dana uplate kupoprodajne cijene na račun Prodavatelja, a proizvod se isporučuje kupcu u roku od pet radnih dana od dana uplate kupoprodajne cijene na račun Prodavatelja.
3. U slučaju da je Kupac odabrao plaćanje u gotovini, prilikom osobnog preuzimanja proizvoda, proizvod će biti spreman za preuzimanje od strane Kupca najkasnije tri radna dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
4. Prodavatelj je dužan Kupcu isporučiti proizvode u naručenoj količini i kvaliteti zajedno s poreznom dokumentacijom koja se odnosi na narudžbu.
5. Mjesto isporuke naručenog proizvoda je adresa koju navede Kupac ili sjedište prodavatelja ukoliko se Kupac odluči osobno preuzeti proizvod. Ukoliko Kupac ne navede konkretnu adresu za dostavu proizvoda, ta adresa je adresa prebivališta Kupca.
6. Prodavatelj će proizvod isporučiti na jedan od načina iz članka VII. ovih OUP-a, ovisno o izboru Kupca.
7. Proizvod se predaje Kupcu (ili Kupac pisano ovlaštenoj osobi za preuzimanje proizvoda).
8. Prodavatelj može poslati proizvod koji je odmah dostupan Kupcu i isporučiti preostali dio narudžbe dodatno u navedenom roku, međutim, pod uvjetom da se Kupcu neće naplatiti nikakva dodatna poštarina, osim one koja je uključena u Redoslijed.
9. Kupac je dužan preuzeti proizvod i osigurati potrebnu suradnju za isporuku proizvoda.

 

VI. Preuzmite proizvod

 

1. Rizik od oštećenja proizvoda i odgovornost za oštećenje proizvoda prelazi na Kupca njegovim preuzimanjem, pri čemu nije bitno da li Kupac preuzima proizvod osobno ili putem ovlaštene/ovlaštene osobe.
2. Pravo vlasništva prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku preuzimanja proizvoda.
3. Kupac ima pravo ne preuzeti isporučeni proizvod ako je isporučeni proizvod druge vrste ili u sljedećim slučajevima:

 

a. predaja stvari koja je u suprotnosti sa sklopljenim ugovorom (druga ili oštećena stvar),
b. dostavu artikla u oštećenoj ambalaži ili,
c. isporuka robe bez relevantnih dokumenata.

 

4. Kupac je dužan prodavatelju uredno i na vrijeme isplatiti kupoprodajnu cijenu za proizvod.

 

VII. Otprema - načini prijevoza proizvoda i cijene za njihov prijevoz

 

1. Troškovi dostave Prodavatelja nisu uključeni u cijenu proizvoda. Isti će biti obračunati i saopćeni Kupcu prije sklapanja ugovora, a Kupac se obvezuje platiti ih zajedno s kupoprodajnom cijenom.
2. Način prijevoza i cijena prijevoza naručenih proizvoda unutar Hrvatska:

 

a) Cijena dostave kurirske službe General Logistics Systems Croatia d.o.o. - od 3,99 € s PDV-om (konkretna cijena će biti priopćena kupcu prilikom ispunjavanja narudžbe (prije slanja) ovisno o vrsti proizvoda, njegovu količinu).
 

 

3. Kupac sam odabire način prijevoza u okviru ispunjavanja narudžbe, dok će o cijeni prijevoza biti obaviješten istovremeno. Dakle, prije slanja narudžbe i prije sklapanja kupoprodajnog ugovora kupac zna način dostave, kao i cijenu dostave koju će biti dužan platiti.

 

VIII. Odustajanje kupca od ugovora bez navođenja razloga

 

1. Potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 kalendarskih dana od dana primitka proizvoda. Potrošač može odustati od ugovora čiji je predmet isporuka robe i prije isteka roka za odustanak od ugovora.
2. Ukoliko potrošač želi iskoristiti ovo pravo, dužan je obavijestiti prodavatelja o odustajanju od ugovora najkasnije zadnjeg dana navedenog roka, odnosno predati taj odustanak na poštanski prijevoz najkasnije do posljednjeg dana roka na adresu prodavatelja, a to je: PUELLAVone s.r.o., Rovníková 1457/7 , 040 12 Košice – okrug Nad Jazerom. Potrošač je dužan proizvod poslati natrag ili ga predati prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje proizvoda najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora.
3. Odustajanje od ugovora prodavatelju se može podnijeti iu pisanom obliku ili u obliku zapisa na drugom trajnom mediju (npr. e-mail). Odustajanje od ugovora moguće je izvršiti i putem Obrasca za odustanak od ugovora koji je dostupan u internetskoj trgovini prodavatelja. Potrošač ima pravo odustati od ugovora i usmeno, a posebno jasno izraženom izjavom potrošača kojom izražava svoju volju da odustane od ugovora. Preporučamo da potrošač prilikom odustajanja od ugovora navede broj narudžbe, datum kupnje, vrstu proizvoda od kojeg odustaje, ime i prezime, adresu te u nekim slučajevima i broj računa na koji se isplate izvršene prodavatelju iz ugovora o povlačenju bit će mu vraćene, ako on odluči da zatraži slanje uplate na broj računa naveden u proizvodu. U suprotnom, prodavatelj će potrošaču vratiti uplaćeni proizvod na isti način na koji je potrošač platio.
4. Odustankom od ugovora ugovorne strane se obvezuju jedna drugoj vratiti izvršene usluge. Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti proizvoda do kojeg je došlo uslijed takvog postupanja s proizvodom koje je izvan okvira postupanja nužnog za utvrđivanje svojstava i funkcionalnosti proizvoda. Potrošač ne odgovara za smanjenje vrijednosti proizvoda ako prodavatelj nije bio upoznat s mogućnostima odustajanja od ugovora, uvjetima, roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak. Ako je zbog rukovanja proizvodom smanjena vrijednost proizvoda, a koje je izvan okvira postupanja potrebnog za utvrđivanje svojstava i funkcionalnosti proizvoda (npr. doći će do oštećenja proizvoda), potrošač je odgovoran Prodavatelju za nastalu štetu. Konkretno, korištenje proizvoda u većoj mjeri nego što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti proizvoda smatrat će se rukovanjem proizvodom izvan okvira utvrđivanja svojstava i funkcionalnosti proizvoda. Osobito će se smanjenjem vrijednosti proizvoda smatrati i opravdani izdaci za dovođenje proizvoda u prijašnje stanje.
5. Možete koristiti obrazac za povlačenje ugovora. Navedeni obrazac je slobodno dostupan na uvid i preuzimanje u internetskoj trgovini Prodavatelja.

6. Ako potrošač odustane od ugovora u skladu sa Zakonom br. 102/2014 Coll., on snosi troškove povrata proizvoda prodavatelju prema § 10 par. 3. Zakona br. 102/2014 Coll., a ako odustane od ugovora sklopljenog na daljinu, i troškove povrata proizvoda koji se zbog svoje prirode ne može vratiti poštom. Ovo ne vrijedi ako se prodavač složio da ih snosi sam.
7. Prodavatelj se obvezuje vratiti potrošaču uplaćeni iznos za proizvod, kao i sva plaćanja primljena od potrošača na temelju ili u vezi s kupoprodajnim ugovorom, uključujući troškove prijevoza, dostave i poštarine, kao i ostale troškove i naknade, u roku od 14 dana od dana dostave obavijesti o odustajanju od ugovora. Ovo se ne odnosi na troškove povrata robe koje snosi sam potrošač pod uvjetima iz točke 6. ovoga članka.
8. Prodavatelj nije dužan potrošaču nadoknaditi dodatne troškove ako je potrošač izričito odabrao drugačiji način dostave od najjeftinijeg uobičajenog načina dostave koji nudi Prodavatelj. Dodatni troškovi podrazumijevaju razliku između cijene dostave po izboru potrošača i cijene najjeftinijeg uobičajenog načina dostave koji nudi Prodavatelj.
9. Pošiljke poslane pouzećem u slučaju odustajanja od ugovora nećemo zaprimati.Kupcima preporučamo slanje pošiljki preporučenom poštom.
10. Prodavatelj obavještava potrošača da u skladu sa § 7 par. 6. Zakona br. 102/2014 Coll., potrošač nema pravo odustati od ugovora ako:

 

a) predmet ugovora je prodaja robe u zaštitnoj ambalaži koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije prikladna za povrat i čija je zaštitna ambalaža razbijena nakon isporuke,
b) predmet ugovora je prodaja robe koja zbog svoje prirode može biti neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke,
c) predmet ugovora je prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe po mjeri ili robe namijenjene samo jednom potrošaču,
d) predmet ugovora je prodaja robe koja je podložna brzom kvarenju ili kvarenju.
 
Dokumenti:
 

 

IX. Alternativno rješavanje sporova

 

1. U slučaju da Kupac, potrošač, nije zadovoljan načinom na koji je Prodavatelj postupio po njegovom prigovoru ili smatra da je Prodavatelj povrijedio njegova prava, ima se pravo obratiti Prodavatelju sa zahtjevom za ispravku štete. . Ukoliko Prodavatelj negativno odgovori na zahtjev Kupca u skladu s prethodnom rečenicom ili ne odgovori na takav zahtjev u roku od 30 dana od dana njegovog slanja od strane Kupca, Kupac ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka. alternativno rješavanje sporova u skladu s odredbama § 12 Zakona br. 391/2015 Coll. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i o izmjenama i dopunama određenih zakona. Nadležni subjekt za alternativno rješavanje potrošačkih sporova s Prodavateljem je Slovačka trgovačka inspekcija ili druga relevantna ovlaštena pravna osoba upisana na popis subjekata za alternativno rješavanje sporova koji vodi Ministarstvo gospodarstva Republike Slovačke (popis je dostupan na http ://www.mhsr.sk/; kupac ima pravo odabrati kojem će se od navedenih subjekata za alternativno rješavanje sporova obratiti. Kupac može koristiti platformu za online rješavanje sporova dostupnu na web stranici http://ec.europa.eu/ podnijeti prijedlog za alternativno rješavanje svojih potrošačkih sporova potrošači/odr/.Sve ostale informacije u svezi alternativnog rješavanja sporova između Prodavatelja i Kupca-potrošača proizašlih iz ugovora kao potrošačkog ugovora ili vezanih uz ugovor kao potrošački ugovor nalazi se na web stranici Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike www.mhsr.sk iu Zakonu br. 391/ 2015 Coll. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova v i o izmjenama i dopunama pojedinih zakona.

 

X. Završne odredbe

 

1. Uz opće odredbe Zakona br. 40/1964 Coll. Građanski zakonik s izmjenama i dopunama, kao i posebni propisi, osobito Zakon br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja i Zakon br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača.
2. Za ugovorne odnose (kao i druge pravne odnose koji mogu proizaći iz ugovornog odnosa) s pravnim osobama, odn. kod fizičkih osoba – poduzetnika primjenjuju se odredbe Zakona br. 513/1991 Coll. Trgovački zakon s izmjenama i dopunama.
3. Sastavni dio ovih Općih uvjeta je Reklamacijski postupak koji je objavljen u Internet trgovini Prodavatelja.
4. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i stupaju na snagu objavom u Internet trgovini Prodavatelja dana 1. ožujka 2022. godine.
Back shopping