Kako dozirati Puella parfem za pranje ako imam perilicu s funkcijom automatskog doziranja omekšivača (AutoDose)?

Puella parfem za rublje je visoko koncentriran, stoga je doziranje u usporedbi s običnim omekšivačima nekoliko puta niže. Stoga je potrebno postaviti automatsko doziranje perilice tako da je zadana količina za jednu dozu 5 ml na 4 kg rublja. Za ispravno podešavanje ovog omjera, molimo slijedite upute navedene u uputama za uporabu perilice ili se obratite proizvođaču vašeg određenog modela perilice.

Savjet: Ako imate problema s postavljanjem omjera kako biste osigurali ispravno doziranje Puella parfema, provjerite je li pretinac za omekšivač prazan i ne sadrži nijedan drugi omekšivač. Zatim ulijte potrebnu količinu parfema u pretinac i dodajte jednaku količinu vode kako biste izjednačili volumen s jednom standardnom dozom u automatskom doziranju perilice (ako vaš model perilice to dopušta).

Pri korištenju ovog postupka, perilica automatski dozira samo izliveni iznos Puella parfema tijekom svakog ciklusa pranja. Imajte na umu da je potrebno ponoviti ovo doziranje prije svakog novog pranja.

Back shopping